Anmeldelser i andre fora

Anmeldelser av Ole Martin Lund-Bø på Fotogalleriet, Tom Sandberg på PS1 i New York og Kunst 3 på Nasjonalmuseet.

Anmeldelser av Ole Martin Lund-Bø på Fotogalleriet, Tom Sandberg på PS1 i New York og Kunst 3 på Nasjonalmuseet.

Truls Ramberg om Ole Martin Lund-Bø på Fotogalleriet:
«Talende arbeider i en rekke teknikker om det meningstomme og overfladiske ved reklamefotografiet.»
Visualiserer reklamens effektmakeri, Truls Ramberg, Aftenposten, 26 mars, 2007

Robert Ayers på artinfo.com om Tom SandbergPS1 i New York
AI Reviews: Photography at P.S.1 and Aperture.

Jon Ove Steihaug om Nasjonalmuseets utstilling Kunst 3:
«Nasjonalmuseet presenterer nå en ny versjon av sin samling fra 1814 til 1950 i Nasjonalgalleriet. Det har blitt en sober, klar og oversiktlig presentasjon.»
Ro og orden gjenopprettet, NRK Radio, 20.03.2007

Comments (3)