Ber styreleder for Nordnorsk Kunstmuseum trekke seg

Seks kunstnerorganisasjoner ber styreleder ved Nordnorsk Kunstmuseum, Grete Ellingsen, om å fratre sitt verv. De mener også at avskjedigelsen av direktør Jérémie McGowan må granskes.

Sámi Dáiddamusea, åpningskvelden, Nordnorsk Kunstmuseum, 2017. Foto: Tomasz A Wacko.

De seks kunstnerorganisasjonene Unge Kunstneres Samfund (UKS), Nord-Norske Bildende kunstnere (NNBK), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN) og Samisk kunstnerforbund (SDS) har nå samlet seg om et innspill som er sendt både til Grete Ellingsen, Kulturdepartementet og pressen, hvor de ber Grete Ellingsen om å trekke seg som styreleder ved Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM). Kunstnerorganisasjonene begrunner kravet utfra det de omtaler som «svært kritikkverdig håndtering av direktør Jérémie McGowans avskjedigelse, inkludert styrebehandling, arbeidsgiveransvar og uttalelser i media». I brevet ber de også om at saken må granskes.

Etter at Nordnorsk Kunstmuseum 30. mars i år sendte ut en pressemelding under overskriften «Styret i Nordnorsk Kunstmuseum ønsker et skifte i ledelsen», hvor de kunngjorde at styret i Stiftelsen Nordnorsk Kunstmuseum hadde besluttet å løse direktør Jérémie McGowan fra sin åremålsavtale med umiddelbar virkning, har debatten rast i lokale og nasjonale medier ikke bare om McGowens direktørskap, men også om hvordan styret, og særlig styrets leder, Grete Ellingsen, har håndtert saken.

Pressemeldingen om McGowens avgang ga ingen begrunnelse for avskjedigelsen, og de første dagene nektet Ellingsen også å begrunne saken i mediene. Da hun 2. april ga etter for kravene om åpenhet, begrunnet styrelederen avgjørelsen med at direktøren «på flere områder [har] levert svakere enn det man må kunne forvente». Hun presiserte at det ikke handlet om den kunstfaglige delen av jobben, men om ledelse, og gikk deretter inn på hva hun mente svakhetene besto i. Ellingsen tiltrådte som ny styreleder i januar, og baserte ikke begrunnelsen på egne erfaringer, men det hun mente å ha funnet etter å ha satt seg inn i «stiftelsens historie de siste åra».

Dagen etter, 3. april, ble styrets møteferater fra 2018 og 2019 gjort tilgjengelige for offentligheten. Som kunstnerorganisasjonene bemerker i sitt brev, har det i etterkant vært fremmet påstander om at styremedlemmer ikke har fått godkjenne de referatene styrets ledelse har valgt å gi offentligheten fullt innsyn i.

Blant dem som har kritisert avskjedigelsen av McGowan er et flertall av de ansatte ved Nordnorsk Kunstmuseum, og deler av styret. To faste representanter, kunstnerne Joar Nango og Inge Blix Kvammen, og tre varaer, kunstneren Trygve Luktvasslimo, musiker og investor Roar Dons og tidligere sjef for Tromsø Internasjonale Filmfestival, Martha Otte, har trukket seg fra styret. Sistnevnte ba samtidig Kulturdepartementet gripe inn og be resten av styret om å trekke seg.

I en kommentar på Kunstkritikk, publisert 2. april, etterlyste også kunsthistoriker Mathias Danbolt engasjement fra Kulturdepartementet i saken. Han skrev: «I den konkrete situasjon som NNKM står i nå, er det også relevant å spørre når Kulturdepartementet går inn i saken. NNKM er tross alt en institusjon med nasjonalt ansvar, finansiert av Kulturdepartementet og med en viktig rolle for kunstfeltet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvor lenge kan et statlig oppnevnt styre få fortsette når det åpenlyst mangler legitimitet og tillit hos institusjonens egne ansatte, kunstnerorganisasjonene og det nordlige kunstfeltet? Hvor langt kan et styres autonomi strekke seg fra de miljøer og aktører det både er avhengig av å arbeide sammen med, og som de er satt til å representere?»

På spørsmål fra avisen Nordlys 8. april uttalte imidlertid statssekretær i Kulturdepartementet, Knut Aastad Bråten, både at departementet har tillit til Grete Ellingsen som styreleder, og at de anser at styret fortsatt har legitimitet.

Men misnøyen med Nordnorsk Kunstmuseums styre har altså ikke lagt seg i kunstmiljøet. Brevet fra kunstnerorganisasjonene som krever Ellingsens avgang er signert Ina Hagen, styreleder UKS, Ina Otzko, styrelder NNBK, Ruben Steinum, styreleder NBK, Hanne Øverland, styreleder NK, Janne Juvi Rasmussen, regionleder NKNN og Lene E. Westerås, styreleder, SDS, og kan leses i sin helhet her: Grete Ellingsen har ikke vår tillit som styreleder for Nordnorsk Kunstmuseum. 

Læserindlæg