195 konstnärer: Rädda Iaspis!

Dagens Nyheter publicerar idag en debattartikel om myndighetsstyret på Iaspis, signerad av 195 konstnärer.

Iaspis delar sedan 2007 lokal med Konstnärsnämnden och ligger på Maria skolgata 83 på Södermalm i Stockholm. Foto: Konstnärsnämnden.

Dagens Nyheter publicerar idag en debattartikel signerad av 195 svenska konstnärer, «Hotat oberoende: direktören styrs av censur och byråkrati». Artikeln handlar om myndighetsstyret på Iaspis, som Kunstkritikk avslöjade och redogjorde för i en artikel av Joel Tunström i december. I DNs artikel, skriven av Petra Bauer, Goldin+Senneby och Matts Leiderstam, invänder konstnärerna mot den alltmer drastiska kringskärningen av direktörens beslutsmakt, som omöjliggör den oberoende konstnärliga och kritiska verksamheten på denna en gång så vitala institution.

Artikelns författare ställer en rad väsentliga frågor. Iaspis är en del av myndigheten Konstnärsnämnden, som Konstnärsnämndens kanslichef Ann Larsson gärna påpekar. «Men», undrar artikelförfattarna, «kräver verkligen myndighetsformen som sådan att även den konstnärliga verksamheten måste genomsyras av ’myndighetsperspektiv’?» De fortsätter: «Moderna Museet är en annan statlig myndighet. Bör också deras program och utställningar styras enligt tjänstemannamässiga principer, utan curatoriell vision?»

Precis som Joel Tunström påpekade i sitt reportage på Kunstkritikk är det Iaspis själva framtid som står på spel. Ska denna institution, som varit den enskilt viktigaste knytpunkten mellan svenskt och internationellt konstliv, kunna överleva som en fungerande plats för utbyte av kontakter, erfarenheter, idéer och kritik med ett solitt internationellt rykte, eller ska den reduceras till en instrumentaliserad myndighetsavdelning? «Rädda Iaspis medan det räddas kan», skriver Bauer, G+S och Leiderstam i DN.

Läs hela DNs artikel här. Läs Joel Tunströms reportage på Kunstkritikk här.

Samtliga 195 konstnärer som ställer sig bakom artikeln i DN 21. januari 2013: Ingrid S Ackewald, Bengt Adlers, Katja Aglert, Ulf Agnér, Meric Algün-Ringborg, Jakob Anckarsvärd, Fredrika Anderson, Bitte Andersson, Henrik Andersson, Katarina Andersson Winberg, Shiva Anoshirvani, Malin Arnell, Eva Arnqvist, Gerd Aurell, Fia Backström, Petra Bauer, Lene Berg, Beata Berggren, Tobias Bernstrup, Jenny Berntsson, Johanna Billing, Nina Bondeson, Marie Bondesson, Anders Boqvist, Carl Boutard, Kalle Brolin, Victoria Brännström, Michael Bäcksrtöm, Magnus Bärtås, Nina Canell, Linnea Carlsson, Kira Carpelan, Tina Carlsson, Trinidad Carrillo, Åsa Cederqvist, Ingrid Cogne, Andrea Creutz, Jonas Dahlberg, Kajsa Dahlberg, Nathalie Djurberg, Magdalena Dziurlikowska, Andjeas Ejiksson, Carin Ellberg, Åsa Elzén, Carl-Erik Engqvist, Annika Eriksson, Henrik Eriksson, Klas Eriksson, Karolina Erlingsson, Dror Feiler, Johanna Fjaestad, Luca Frei, Martin Fridén, Andreas Gedin, Peter Geschwind, Felix Gmelin, Goldin+Senneby, Mikael Gudrunsson, Carina Gunnars, Ulrika Gunnarsdotter, Johanna Gustafsson Fürst, Johanna Gustavsson, Martin Gustavsson, Anna Viola Hallberg, Ronny A Hansson, Felice Hapetzeder, Per Hasselberg, Annika von Hausswolff, Carl Michael von Hausswolff, Maria Hedlund, Jens Henricson, Jacqueline Hoang Nguyen, Annika Holmér, Janna Holmstedt, Saskia Holmkvist, Sofia Hultén, Per Hüttner, Johanna Hästö, Anna Högberg, Eberhard Höll, Britt Ignell, Mako Ishizuka, Martin Jacobson, Lisa Jeanin, Irmelin Joelson, Ingela Johansson, Peter Johansson, Åsa Jungnelius, Cecilia Järdemar, Arijana Kajfes, Johanna Karlin, Conny Karlsson Lundgren, Martin Karlsson Tebus, Annica Karlsson Rixon, Behzad Khosravi, Emma Kihl, Jeuno Kim, Anna Kindgren, Björn Kjelltoft, Gunilla Klingberg, Ami Kohara, Mikaela Krestesen, Patrick Kretschek, Mari Kretz, Runo Lagomarsino, Maria Lantz, Annika Larsson, Karl Larsson, Sonja Larsson, Svante Larsson, Tamara de Laval, Matts Leiderstam, Magnus Liistamo, EvaMarie Lindahl, Marit Lindberg, Eva Linder, Anna Linderstam, Carl Lindh, My Lindh, Linn Lindström, Birger Lipinski, Sara Lundén, Katarina Lundgren, Henning Lundkvist, Andreas Mangione, Sanna Marander, Michele Masucci, Ebba Matz, Caroline Mårtensson, Lars Nilsson, Katarina Nitsch, Johan Nobell, Åsa Norberg, Jesper Nordahl, Ellakajsa Nordström, Nanna Nordström, Fredrik Norén, Lisa Nyberg, Per Nyström, Björn Olsson, Carl Palm, Lina Persson, Per Olof Persson, Roland Persson, Malin Pettersson Öberg, Camilla Påhlsson, Raketa, Matthew Rana, Josefin Rasmuson, Laercio Redondo, Roger von Reybekiel, Viktor Rosdahl, Anja Rühle, Bella Rune, Hinrich Sachs, Johannes Samuelsson, Karin Sandberg, Bror Sander Berg Størseth, Anna Sandgren, Fia-Stina Sandlund, Andreas Sandström, Imri Sandström, Sarah Schmidt, Lina Selander, Annette Senneby, Tobias Sjöberg, David Skoog, John Skoog, Anders Sletvold Moe, Liv Strand, Annika Ström, Nikolina Ställborn, Jennie Sundén, Jögge Sundqvist, Helén Svensson, Niklas Tafra, Lisa Tan, Jim Thorell, Johan Tirén, Lisa Torell, Anna Uddenberg, Tris Vonna-Michell, Johan Wahlgren, Sara Wallgren, Magnus Wassborg, Ulla West, Barbro Westling, Olav Westphalen, Anna Wignell, Helena Wikström, Johanna Willenfelt, Kerstin Winberg, Måns Wrange, Charlotte Åberg, Stina Östberg.

Læserindlæg