Föreslår ny institutionsstruktur för Iaspis

De tidigare Iaspisdirektörerna föreslår att Bildkonstnärsfonden frigörs från Konstnärsnämnden och blir självständig.

Maria Lind og Cecilia Widenheim. Foto Tomas Sodergren/Black Star og Moderna Museet.
Maria Lind og Cecilia Widenheim. Foto Tomas Sodergren/Black Star og Moderna Museet.

I gårdagens DN (29/1) gör Maria Lind och Cecilia Wiedenheim, direktörer för Iaspis under perioderna 2005–7 respektive 2008–10, ett inlägg i debatten om styrningen av ateljéprogrammet. Texten är starkt kritisk till de senaste årens förändringar av Iaspis organisation (se Joel Tunströms artikel), som, menar de, har lett till att programmet har förlorat en stor del av sitt internationella anseende.

Med hänvisning till Konstnärsnämndens replik (DN 24/1) på den debattartikel som signerades av 195 konstnärer (DN 21/1) konstaterar de att en myndighet givetvis måste «följa regler och förordningar», men att det alltid är en tolkningsfråga hur detta sker. De skriver: «Vi instämmer helt med artikeln i Kunstkritikk om att regelverken tagit över och lagt locket på för diskussioner och andra utbyten som gör det möjligt för konstnärer i Sverige att på allvar vara en del av ett globalt samtal».

För att Iaspis på nytt ska få ett adekvat handlingsutrymme föreslår Lind och Wiedenheim en grundläggande förändring av dess institutionella struktur. «En variant som bör utredas», skriver de, «är att Bildkonstnärsfonden, som till skillnad från den fristående Författarfonden ligger under Konstnärsnämnden, blir självständig.»

Comments