Fra OCA til Tromsø

Katya García-Antón blir ny direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, etter et år med harde konflikter i kjølvannet av den omstridte oppsigelsen av Jérémie McGowan.

Katya García-Antón blir ny direktør for Nordnorsk Kunstmuseum. Foto: Eirin Torgersen.

Hvem vil ønske å påta seg rollen som direktør for Nordnorsk Kunstmuseum, etter at museet i over et år har vært preget av en opprivende konflikt mellom deler av styret, de ansatte og kunstmiljøet både i Tromsø og nasjonalt? Det er et spørsmål mange har stilt seg. I formiddag kom nyheten om at Katya García-Antón, nåværende direktør og sjefskurator for Office for Contemporary Art Norway (OCA) er ansatt som ny direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Museet har stått uten direktør siden 27. mars i fjor, da Jérémie McGowan måtte gå på dagen i en oppsigelsessak som ble møtt med mye kritikk fra kunstmiljøet. Konflikten ble ytterligere forsterket i forbindelse med rettsaken McGowan anla og tapte mot sin tidligere arbeidsgiver tidligere i år. Styret ble beskyldt for å ha antisamiske holdninger og politiske motiver for oppsigelsen av McGowan, som hadde en tydelig aktivistisk profil som leder av museet, og var særlig opptatt av å fremme samisk kunst og kunsthåndverk. Styret forsøkte å tilbakevise påstandene, men lyktes ikke med det på noen overbevisende måte. Sámi Dáiddačehpiid Searvi / Samisk Kunstnerforbund har brutt sitt samarbeid med museet, i likhet med RiddoDuottarMuseat og Stiftelsen Lásságámmi som forvalter arven etter den samiske kunstneren Nils-Aslak Valkeapää.

Mange, blant annet en rekke kunstnerorganisasjoner, har i løpet av det siste året krevd styreleder Grete Ellingsens avgang. Senest 24. april i år vedtok Samisk Kunstnerforbunds årsmøte en uttalelse hvor de oppfordrer det sittende styret for museet til å fratre sine verv. «Bare på den måten kan man igjen starte det møysommelige arbeidet med å bygge ny tillit til Nordnorsk Kunstmuseum», heter det i uttalelsen.

Ansettelsen av García-Antón som ny direktør kommer etter at museets styre i forrige uke inngikk et forlik med McGowan. Etter å ha tapt saken i tingretten hvor han krevde erstatning for urettmessig avslutning av ansettelsesforholdet, ble den tidligere direktøren dømt til å betale saksomkostninger på over 500 000 kroner. McGowan ville opprinnelig anke saken, men 22. april ble det klart at han trekker anken etter å ha gjort en forliksavtale med styret, hvor museet frafaller saksomkostningkravet.

Katya García-Antón sier til Nrk at det var viktig for henne at partene ble enige om et forlik før hun sa ja til stillingen, og at hun vil være interessert i å samarbeide videre med McGowan.

– Det er viktig å jobbe med de største aktørene og han er en av de. Jeg er åpen og klar for å ta han inn i varmen, sier García-Antón til Nrk.

Med García-Antón får Nordnorsk Kunstmuseum en ny direktør som også har markert seg med et aktivistisk program. Som direktør for OCA har hun vært en pådriver for dekolonisering av kunstfeltet, og under hennes ledelse har OCA hatt et sterkt fokus på samisk kunst og urfolksrettigheter.

– Jeg har en stor kjærlighet til nord, og jeg gleder meg veldig til å lede Nordnorsk kunstmuseum, og få muligheten til bygge videre på museets fantastiske historie med å samle og presentere regional, nasjonal og internasjonal kunst. Jeg gleder meg spesielt til å få være med på å utvide den spesielle rollen museet har for å styrke urfolksperspektivet i en del av verden som får stadig mer internasjonal oppmerksomhet, sier Katya García-Antón i en pressemelding.

García-Antón vil tiltre stillingen ved Nordnorsk Kunstmuseum i august 2022, etter at hun har fullført åremålskontrakten sin ved OCA. Blant hennes siste oppgaver der er gjennomføringen av den planlagte samiske utstillingen i den nordiske paviljongen under Veneziabiennalen, med kunstnerne Máret Ánne Sara, Anders Sunna og Pauliina Feodoroff. Frem til 2022 vil hun sammen med teamet på OCA også fortsette arbeidet med et program om dekolonial tenking basert på – og i samarbeid med – de afrikansk-norske miljøene i Norge. Nordnorsk Kunstmuseum melder imidlertid at García-Antón vil være involvert i den faglige utviklingen av museet i tiden frem til hun tiltrer.

– Vi har allerede dyktige fagfolk ved museet som med riktig involvering fra Katya García-Antón vil ivareta museets oppgaver på en god måte frem til hun tiltrer. Hun kommer til Tromsø allerede tirsdag i neste uke for å treffe museets ansatte og ledelse og legge en plan for hvordan dette arbeidet skal organiseres, sier styreleder Grete Ellingsen i pressemeldingen.

Før hun tiltrådte stillingen ved OCA i 2014, arbeidet García-Antón ved National Museum Reina Sofia i Madrid, Institute of Contemporary Arts i London, og IKON Gallery i Birmingham i Storbritannia. Hun fungerte som direktør for Centre d’Art Contemporain i Genève fra 2002 til 2011, og kuraterte den spanske paviljongen ved Veneziabiennalen 2011.