John Peter Nilsson ny chef för Moderna Museet Malmö

John Peter Nilsson efterträder Magnus Jensner vid museets Malmöfilial.

John Peter Nilsson. Foto: Moderna Museet Malmö.

Ytterligare nyheter från det svenska konstdirektörslandskapet: John Peter Nilsson tar över chefsposten vid Moderna Museet Malmö, som i samband med att den tidigare chefen Magnus Jensner tillkännagav sin avgång annonserade att de skulle strukturera om och skära ned sin verksamhet. John Peter Nilsson har arbetat som intendent på Moderna Museet i Stockholm sedan 2004, och har curaterat utställningar såsom Dalí Dalí med Franceso Vezzoli 2009 och den första Modernautställningen 2006 (tillsammans med Pia Kristofferson och Magdalena Malm).

John Peter Nilsson har ett långt förflutet som konstkritiker, redaktör och curator. Under 90-talet skrev han för tidskrifter som Material och skrev dagskritik i Aftonbladet. Han var chefredaktör för Siksi och sedan NU: The Nordic Art Review 1999–2002. Som curator ansvarade han bland annat för den nordiska paviljongen i Venedig 1999.

I Moderna Museets pressmeddelande om den nya chefstillsättningen heter det att «Uppdraget som chef för Moderna Museet Malmö är att fortsätta profilera verksamheten på ett självständigt sätt». Samtidigt talar man om utökade samarbeten med externa parter, och man har tidigare annonserat att museets Malmöfilial på grund av ekonomiska begränsningar i högre grad kommer att samordna sin verksamhet med moderinstitutionen i Stockholm.

Læserindlæg