Malmö Konstmuseums chef slutar

Göran Christenson slutar efter 25 år på Malmö Konstmuseum.

Göran Christenson. Foto: Olof Andreas Nilsson.

Göran Christenson, som för närvarande är chef på Malmö Konstmuseum, slutar när hans kontrakt löper ut i juni 2012. Christenson har lett museet sedan 1987 och är i många avseenden att tacka för dess existens som en fristående institution.

Han har bland annat byggt upp en omfattande samling – omkring 30 000 verk – av nordisk samtidskonst, och har dessutom haft ett flertal viktiga nationella och internationella uppdrag, bland annat som ordförande i Iaspis styrelse och ledamot i juryn för Statoils konstpris.

Læserindlæg