Milliken Gallery stänger

Aldy Milliken tar över direktörsposten vid Kentucky Museum of Art and Craft.

Dörren till Milliken Gallery på Luntmakargatan 78.

Milliken Gallery i Stockholm stänger. Galleriets grundare och direktör Aldy Milliken flyttar vid årsskiftet till Louisville, Kentucky och tar över direktörsposten vid Kentucky Museum of Art and Craft.

Sedan det öppnade 2004 har Milliken etablerat sig som ett av de intressantaste gallerierna i Stockholm. Till skillnad från de flesta andra av stadens gallerister har Aldy Milliken konsekvent hållit sin lokal på Luntmakargatan öppen för olika typer av arrangemang, inte bara soloutställningar med galleriets konstnärer: gästcuraterade grupputställningar, föreläsningsserier, filmvisningar, modeevenemang osv. På många sätt har Milliken gallery känts som en anomali på Stockholms galleriscen, som ett försök att skapa någonting mer än en fungerande affärsverksamhet: ett offentligt rum för kritiska konstnärliga experiment och samtal.

Aldy Milliken till höger. Bild från VOLTA NY 2008. Foto: David Willems Photography, New York.

– Jag har hela tiden försökt utmana idén om vad ett galleri kan vara, säger Aldy Milliken själv till Kunstkritikk. – Kanske kan jag bara fortsätta det arbetet genom att avlägsna mig från galleriet som sådant. Enligt Milliken handlar hans beslut att lämna Stockholms galleriscen enbart om de möjligheter han ser i den nya yrkesrollen, om hans vilja att utforska museets struktur.

Milliken Gallery har också etablerat sig som ett av de viktigaste svenska gallerierna internationellt. Det har representerat konstnärer som Tris Vonna-Michell, Felix Gmelin, Lars Nilsson och Tova Mozard, och regelbundet deltagit vid ett antal av de tongivande internationella konstmässorna, som Art Basel och Armory Show. På Kentucky Museum of Art and Craft kommer Aldy Milliken bland annat att arbeta med att utveckla museets internationella profil, vilket, förklarar han, inte minst kommer att innebära att introducera svenska konstnärer i Kentucky.

Læserindlæg