Ny Carlsbergfondet udvider

Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer, og Toke Lykkeberg, leder af udstillingsstedet Tranen, træder ind i bestyrelsen i brygger Carl Jacobsens gamle fond.

Carl Jacobsen portrætteres i Glyptoteket af V. Bissen, L. Brandstrup og J. Paulsen, 1895.

Ny Carlsbergfondet har udpeget to nye medlemmer til fondets bestyrelse; Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer, og Toke Lykkeberg, leder af udstillingsstedet Tranen.

Udvidelsen af bestyrelsen fra tre til fem medlemmer sker som led i en igangværende fornyelse af Ny Carlsbergfondet, som startede i 2019 med Carlsbergfondets udpegning af Christine Buhl Andersen som ny forkvinde.

Om udvidelsen, siger hun: «Flere kompetencer og en øget faglig bredde i vores bestyrelse skal bidrage til at styrke en kunstscene, som i disse år tilsvarende bliver stadigt mere alsidig, kompleks og internationaliseret. Samtidig har coronakrise og nedlukning understreget vigtigheden i, at vores støtte også rammer dér, hvor den kan få en afgørende effekt både for kunstscenen og for samfundet i al almindelighed.» 

Ifølge Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher harmonerer udvidelsen med den øgede aktivitet i fondet og bliver mulig, fordi Ny Carlsbergfondet, takket være øget afkast fra Carlsberg A/S, i dag har betydeligt flere midler til uddelinger.

Lisette Vind Ebbesen fremhæves i pressemeddelse for sin erfaring fra både museer og relevant bestyrelsesarbejde, herunder fra Statens Kunstfond, hvor hun «har bidraget til en spændende fornyelse af en historisk institution. Som garvet direktør for Skagens Kunstmuseer har hun stor kendskab til museumsdrift og -udvikling, kuratering og samlingsarbejde, ligesom hun har indsigt i de relevante uddannelses- og forskningsmiljøer».

Toke Lykkeberg, leder af Tranen og som kurator på udstillinger i ind- og udland fremhæves for sit «kendskab til danske og internationale kunstmiljøer, herunder i særlig grad vækstlaget. Han har gennem flere år arbejdet med kunst i det offentlige rum, hvilket er et af Ny Carlsbergfondets store indsatsområder. Og så har han gennem sit tidligere virke som kunstanmelder oparbejdet et godt og sundt kritisk blik på tingene.» 

Lykkeberg udtaler: «Jeg har altid været fascineret af, hvor visionær Ny Carlsbergfondets grundlægger, Carl Jacobsen, var. Så visionære synes jeg også, at vi skal være. Kontinuitet i fondets arbejde i en omskiftelig verden kræver fornyelse […] Forhåbentlig kan jeg bidrage med et blik for andre led i kunstens fødekæde, også den yngre og mindre etablerede kunstscene. De yngre generationer, der har tiden foran sig, er vigtige, hvis man vil lave nogle lange seje træk.»

Ny Carlsbergfondet er den eneste fond i Danmark, der udelukkende støtter billedkunsten og den kunstvidenskabelige forskning. Fondet blev oprettet i 1902 af brygger Carl Jacobsen og arbejder fortsat med at realisere Jacobsens vision om at gøre kunsten tilgængelig for det bredest mulige publikum. Fondets bestyrelse og forperson udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Medlemmerne sidder i et tidsrum på fem år og kan genvælges.

De to nyudnævnte medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse tiltræder 1. april. Den øvrige bestyrelse består af Christine Buhl Andersen (forkvinde siden 2020), Stine Høholt (medlem siden 2017) og Morten Kyndrup (medlem siden 2006).

Lisette Vind Ebbesen og Toke Lykkeberg indtræder i Ny Carlsbergfondets bestyrelse 1. april.

Læserindlæg