– Kulturpolitisk viktig med nordisk dialog

– Det er både kunstfaglig og kulturpolitisk viktig at det nordiske landene er i en dialog med hverandre, ikke bare med Berlin og New York, sier redaktør Jonas Ekeberg, som i dag lanserer en nordisk utgave av Kunstkritikk.

Ansvarlig redaktør for Kunstkritikk, Jonas Ekeberg. Foto: UKAF.

Klokken tolv i dag lanserer nettidsskriftet Kunstkritikk en nordisk utgave. Etter ti års stillhet finnes det dermed igjen et tidsskrift for nordisk samtidskunst. Samtidig lanseres også en foreløpig versjon av den internasjonale utgaven.

– 00-tallet har vært et tiår i globaliseringens tegn på den internasjonale kunstcsenen. Samtidig forstummet den nordiske kunstsamtalen og det nordiske kunsttidsskriftet NU – The Nordic Art Review ble lagt ned i 2002. Nå ser vi imidlertid at det er gode grunner til å opprettholde en slik samtale også i en globalisert verden. Det er både kunstfaglig og kulturpolitisk viktig at det nordiske landene er i en dialog med hverandre, ikke bare med Berlin og New York, sier Jonas Ekeberg, ansvarlig redaktør for Kunstkritikk.

– Vi skal by på nyheter og således bidra til at det finnes et minimum av gjensidig kunnskap i det nordiske kunstfeltet. Det viktigste vi gjør er likevel å bidra til en styrking av den nordiske kunstkritikken. Det er kritikken som er hjørnesteinen i vår redaksjonelle plattform, og vi skal følge både aktuelle hendelser og mer langsiktige kunstneriske utviklingslinjer ved hjelp av noen av regionens beste skribenter, sier Ekeberg.

Kunstkritikk har i løpet av det siste året bygget opp en nordisk redaksjon og hatt forsøk med kontinuerlig publisering av nordiske artikler på det norske nettstedet kunstkritikk.no. Nå er tiden inne for lansering av den nordiske utgaven, som vil bli tilgjengelig også på kunstkritikk.se og kunstkritikk.dk. Senere vil Finland og Island bli inkludert i prosjektet.

– Norske, svenske og danske lesere vil kunne besøke sine respektive nettsteder og oppleve menyer og faste sider på deres eget språk. Selve artiklene vil imidlertid fortsatt bli publisert på originalspråket. Vi mener bestemt at en nordisk kunstsamtale bør foregå på nordiske språk og har også fått tilbakemelding fra leserne om at de gjerne gjør den ekstra anstrengelsen som ligger i å lese artiklene på nabolandenes språk, sier Ekeberg.

Samtidig med lanseringen av den nordiske utgaven lanserer Kunstkritikk også en internasjonal utgave på www.kunstkritikk.com. Dette vil foreløpig være en prøveutgave med utvalgte artikler oversatt til engelsk.

– Den internasjonale dimensjonen er også viktig. De fleste av de kunstnerne, prosjektene og temaene som vi omtaler opererer i en internasjonal kontekst. Derfor bør også kritikken være tilgjengelig for folk som ikke kan skandinaviske språk. Nettpublisering er svært godt tilrettelagt for flere språk, noe som tidligere var en stor utfordring for nordiske publikasjoner, sier Ekeberg.

Nettidsskriftet Kunstkritikk ble startet i 2003 etter et initiativ fra Norsk kritikerlag og publiser daglig kritikk, kommentar og nyheter fra samtidskunstfeltet. Nettstedet mottar fast årlig støtte fra Norsk kulturråd mens arbeidet med de nye utgavene er støttet Nordisk Kulturfond og den norske stiftelsen Fritt Ord. I tillegg søkes det nå støtte fra svenske og danske kilder.

– De nordiske landene bruker store summer på å støtte kunstnere, kunstproduksjon og kunstformidling. Men de bruker forsvinnende lite på å støtte den kritiske refleksjonen i kunstfeltet. Dette prosjektet byr i så måte på en mulighet for kulturpolitikerne. Vi tror og håper derfor at vi i nær framtid vil kunne styrke prosjektet med flere samarbeidspartnere og støttespillere, sier Ekeberg.

Lanseringen av Kunstkritikks to nye utgaver markeres med et seminar på Kunstnernes Hus i Oslo den 19. mai. Blant deltakerne er Jennifer Allen, som blir redaktør for den nye tysk-engelske utgaven av av kunsttidsskriftet Frieze, Chus Martinez, tidligere sjefkurator på MACBA i Barcelona og nå redaktør for publikasjonene til Documenta 13, Anton Vidokle, grunnlegger av nyhetstjenesten og tidsskriftet E-flux og Fredrik Svensk, kritiker og redaktør for det svenske tidsskriftet Paletten. Seminaret produseres i samarbeid med Kunstnernes hus og Kunsthøgskolen i Oslo.

Kunstkritikk vil du fra og med kl 12 i dag finne på disse adressene:

Norsk utgave: www.kunstkritikk.no{NEWLINE}Nordisk utgave: www.kunstkritikk.no/www.kunstkritikk.dk/www.kunstkritikk.se{NEWLINE}Internasjonal utgave: www.kunstkritikk.com

Læserindlæg