OCA avviser kritikk fra Bergen

Direktør for Office for Contemporary Art Norway, Marta Kuzma, avviser kritikken fra kulturbyråd i Bergen, Harald Viktor Hove (H), som krever gjennomgang av OCAs prioriteringer og arbeidsmåter.

Direktør for OCA, Marta Kuzma.

I en kronikk i Bergens Tidende 25. januar retter kulturbyråd i Bergen, Harald Viktor Hove (H), kritikk mot Office for Contemporary Art Norway (OCA) og krever gjennomgang av deres prioriteringer og arbeidsmåter i den kommende stortingsmeldingen om visuell kunst. Direktør for OCA, Marta Kuzma, sier til Kunstkritikk at OCA, i motsetning til hva Harald Hove påstår, gir støtte til internasjonal utveksling og utvikling av internasjonale nettverk for norske kunstnere.

– Gjennom OCAs International Support Programme og International Residency Programme ga OCA i 2010 støtte til 139 prosjekter med norske kunstnere i utlandet. Flere av disse prosjektene fant sted i sentrale institusjoner, som Liverpool Biennial, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Manifesta 8 og Shanghai Biennalen. Hove påstår at OCAs program tar ressurser fra OCAs arbeid med å gi norske kunstnere synlighet i og utveksling til utlandet, OCA ser det annerledes. Det offentlige programmet, inkludert internasjonale gjester og impulser fra den internasjonale samtidskunstscenen, bidrar til samtidskunstscenen i Norge, og ikke bare i Oslo. OCAs internasjonale gjester reiser ofte utenfor Oslo når de er i Norge, for å gi forelesninger eller for å bli kjent med samtidskunstfeltet i andre deler av Norge, sier Marta Kuzma til Kunstkritikk.

Kulturbyråd i Bergen, Harald Viktor Hove (H).

Harald Viktor Hoves kronikk, med tittelen «Look to Bergen, Anniken», kom i forkant av kulturdepartementets innspillkonferanse til stortingsmeldingen som ble avholdt i Bergen Kunsthall 26. januar. I kronikken peker Hove på forfordelingen av det visuelle kunstfeltet i Norsk kulturfonds tilskuddsfordeling, og sier at dette bør innebære at man må gjøre mer enn å sikre «god forvaltning av de midler som er stilt til disposisjon for visuell kunst». Hove mer enn antyder at departementet bør ha Bergen kommunes egen kunstplan som forbilde; kunstplanen har en betydelig årlig økning av kommunens kunst- og kulturbudsjetter som viktigste strategi.

Hove peker spesielt på kommunens internasjonale satsning i form av den kommende bergenstriennalen, og nevner biennalekonferansen som ble avholdt i 2009 som eksempel på et prosjekt OCA burde sett seg tjent med å støtte ut i fra sitt gitte mandat. For å imøtekomme kulturministerens ønske om se på forvaltningen av kulturdepartementets midler til visuell kunst, kritiserer Hove OCA for å prioritere egne prosjekter, «fremfor å være med på å stimulere internasjonaliseringen av samtidskunstfeltet der gode internasjonale prosjekter oppstår over hele landet».

Under innspillkonferansen forrige uke gjentok Hove kritikken og oppfordringen om en gjennomgang av OCAs prioriteringer. Liknende kritikk av OCA har tidligere vært framført blant annet i Klassekampen, Kunstforum og i Norsk Kunstårbok, men det er verdt å merke seg at dette er første gang at kritikken er blitt rettet fra politisk hold.

Læserindlæg