Tre finalister för Nordiska paviljongen

FRAME får in 40 förslag till Venedigbiennalen 2013, tre går vidare till avslutande beslutsomgång

Nordiska paviljongen, Venedig. Foto: Wikimedia Commons.

Sedan 2010 turas Sverige, Norge och Finland om att organisera utställningen i den Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. 2011 arrangerades utställningen av Sverige, 2013 är det Finlands tur. Med ett okonventionellt beslut valde den ansvariga finska organisationen, stiftelsen FRAME, i juni i år att offentligt utlysa uppdraget. «Curatorer och curatorsgrupper» ombads presentera sina förslag, med den enda specifikationen att de måste «beakta stiftelsens uppgift: att stärka den finländska visuella konstens ställning samt främja internationellt samarbete».

Beslutet att göra ett «open call» snarare än att låta urvalsprocessen vara intern fattades av flera anledningar, förklarar stiftelsens ordförande Jan Kaila. Dels uppfattade man det som en intressant möjlighet att få in «fler och annorlunda förslag än man brukar». Men det handlade också, menar Kaila, om stiftelsen FRAMEs struktur. En tidigare version av stiftelsen (FRAME 1) lades vid årsskiftet ned på grund av «problem med logistik och maktutövning».  Istället skapades en ny version (FRAME 2) med målsättningen att vara mer öppen och transparent. Dessutom har FRAME 2 än så länge inga permanenta medarbetare, utan enbart en styrelse, och en styrelse, påpekar Kaila, «bör hålla sig i bakgrunden». I enlighet med detta framstod det som en lämplig lösning att utlysa Venediguppdraget offentligt.

Av de fyrtio förslag som inkommit vid utlysningens deadline i augusti återstår idag tre, meddelar Jan Kaila. Det slutgiltiga beslutet meddelas i slutet av oktober.

Læserindlæg