– Kunstnerne trenger produksjonslokaler

Oslos nye byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H), har tatt tak i oppgaven med å løse ateliersituasjonen for byens kunstnere.

Kunstnere protesterer foran Oslo rådhus mandag 6. november. Foto: Yamile Calderon.

Mandag ettermiddag (6. november) demonstrerte kunstnere utenfor Oslo rådhus. De krever at kommunen tar på alvor behovet deres for egnede arbeidslokaler. Bakgrunnen for demonstrasjonen er at det forrige bystyret bestemte seg for å terminere 150 leiekontrakter fordelt på de to sentrale atelierbyggene Ila pensjonat og Myntgata 2 omtrent samtidig, og uten å tilby alternativer. 

– Byens kunstnere er i en prekær situasjon, sier billedkunstner og styreleder i BO (Billedkunstnerne i Oslo) Sebastian Makonnen Kjølaas til Kunstkritikk i forkant av demonstrasjonen.

Makonnen Kjølaas kommer rett fra et møte med den nye byråden for kultur og næring i Oslo, Anita Leirvik North (H). Han er optimistisk og tror bystyret tar situasjonen på alvor.

– Byråden sier problemet med kunstneratelierer er en av sakene som har tatt mest av tiden hennes den første uken på jobb. Det er et betryggende signal. Hun ser på muligheten for å forlenge leiekontraktene på Ila og i Myntgata. Diskusjoner om alternativer tar vi senere, sier Makonnen Kjølaas.

Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North, bekrefter til Kunstkritikk at de undersøker mulighetene for å fornye leieavtalene for Ila og Myntgata. 

– Kunstnerne gjør et viktig arbeid i byen vår, og de trenger produksjonslokaler. Det å finne løsninger på kunstnernes situasjon er en oppgave jeg har tatt tak i, sier hun.

Leirvik North mener, som sin forgjenger Omar Samy Gamal (SV), at det kan være en god bruk av tomme bygninger å bruke dem til atelierer, men understreker at det likevel er viktig med forutsigbarhet. 

– Også når ting er midlertidig må det være forutsigbart, sånn at kunstnerne vet hva de har å forholde seg til. Jeg mener det er dårlig gjort å operere med korte kontrakter og varsel om utkastelser.

Hvorvidt kunstnerne får bli værende i byggene på Ila og i Myntgata er imidlertid ikke avklart ennå, heller ikke om kommunen vil tilby alternative lokaler.

– Jeg må komme tilbake til dette om noen dager, det er både et spørsmål om det går an å endre på planer for byggene, og et budsjettspørsmål.

Byråden legger til at hun ønsker en god dialog med kunstnerne. Flere kunstnere sto frem i vår og kritiserte det forrige bystyret for rotete kommunikasjon og løftebrudd. Årsaken var at de hadde mottatt plutselige varsler om terminering av kontrakter, som bystyret deretter gikk tilbake på.

– Jeg har forstått at det har vært dårlig kommunikasjon, og jeg har ikke tenkt å holde på sånn, sier Leirvik North.

Styreleder Billedkunstnerne i Oslo, Sebastian Makonnen Kjølaas. Foto: Yamile Calderon.

Mens kunstnerne som leier atelierer på Ila pensjonat har leieavtaler som utløper 4. januar neste år, står kunstnerne i Myntgata husløse allerede fra 30. november i år. Grunnen til oppsigelsen av leiekontraktene i Myntgata er at det forrige bystyret ønsket å bygge en skole der, og byggeprosessen var ment å starte opp før nyttår. Det nye, Høyre-ledede bystyret må nå ta stilling til om dette byggeprosjektet skal bli noe av. Høyre har tidligere vært skeptiske til planene om å bruke Myntgata 2 til skole. 

Hva som skal skje med Ila pensjonat når kunstnerne eventuelt flytter ut, er også uavklart. Byråden informerer om at de fortsatt vurderer planene om å bruke det til flyktningemottak. Makonnen Kjølaas mener det at byggene kan bli stående tomme gjør saken enda mer kritikkverdig.

– Det som er hårreisende med håndteringen av denne prosessen så langt er at det forrige bystyret bestemte seg for å fjerne 150 atelierer uten først å ha snakket med feltet, i strid med egne tidligere vedtak, uten at det fins sikre planer for hva lokalene skal brukes til, og dessuten uten at kommunen sparer penger, sier han.

Makonnen Kjølaas sikter til vedtaket i kommunebudsjettet for 2022, om at Ila pensjonat skulle brukes til atelierer frem til permanent bruk av bygget var vedtatt. 

– Selv om et slikt vedtak ikke er juridisk bindende i den forstand at det er straffbart å bryte med det, skaper det en forventning om at det vil følges. Denne vinglingen er slett politisk håndverk, sier han.

Makonnen Kjølaas synes det er positivt at den nye byråden for kultur og næring har tatt fatt i saken. 

– Nå må vi gi henne tid til å rydde opp. Man viser skredderen at man er fornøyd med den nye dressen ved å gå med den, ikke ved å snakke om hvor fin den er.

Uansett utfallet av prosessen er Makonnen Kjølaas fornøyd med at kunstnerorganisasjonene har klart å vri diskusjonen over fra å handle om de store institusjonene til kunstnernes konkrete arbeidsvilkår.

– Høyre og Venstre har lagt inn konkrete punkter om byens ateliersituasjon i Hammersborg-erklæringen. Formuleringene er hentet fra kunstnerorganisasjonene. Det viser at de lytter.

Om kunstnerne får bli værende på Ila og i Myntgata blir først klart når bystyret legger frem sitt reviderte budsjett 16. november.

Oslos nye byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H), snakker til kunstnerne som demonstrerte utenfor rådhuset i dag. Siavash Mobasheri (Rødt) og Eivor Evenrud (Ap) var også til stede. Foto: Yamile Calderon.