Alle artikler af Ole Robert Sunde

Yoko Onos doble hukommelse

Vi kan her presentere et essay skrevet av Ole Robert Sunde om Yoko Ono og utstillingen på Astrup Fearnley-museet. Det tar sitt utgangspunkt i en romersk embetsmann og klangen av Yoko Ono…

Tilføjet fornylig

Manual för evighetens kritik

I Absolut farmakon frågar Axel Andersson vilken typ av konst och vilken typ av kritik som kan hjälpa oss att tänka på skalan av människosläktets totala utplåning.