Alle artikler af Audun Eckhoff

En sone for forvandling

Etableringen av Museet for samtidskunst for 25 år siden var en stor begivenhet i norsk kunstliv. Hvilken betydning har museet hatt og hvilket standpunkt til kunst og museumsdrift innvarslet det nye museet?

Tilføjet fornylig

Manual för evighetens kritik

I Absolut farmakon frågar Axel Andersson vilken typ av konst och vilken typ av kritik som kan hjälpa oss att tänka på skalan av människosläktets totala utplåning.