Alle artikler af Audun Eckhoff

En sone for forvandling

Etableringen av Museet for samtidskunst for 25 år siden var en stor begivenhet i norsk kunstliv. Hvilken betydning har museet hatt og hvilket standpunkt til kunst og museumsdrift innvarslet det nye museet?

Tilføjet fornylig

Nakne tilstander

På kunstnerforbundet i Oslo provoserer Marthe Ramm Fortun frem fordommene som regulerer offentlig adferd med et hinderløp gjennom byrommet.

Solidaritet med det förflutna

Internationella motståndsmuseet 1978–2020 på Södertälje Konsthall firar att det idag finns en ny vilja att riva upp det kontrakt som signerades av Pinochet och hans bundsförvanter.