Alle artikler af Mona Pahle Bjerke

Nok sagt om Kenneth Blom

Den norske kunstneren Kenneth Blom har fått æren av å være den første samtidskunstner som utstilles i det prestisjetunge auksjonshuset Sotheby’s i London.

Kira Wagers «flinke» bilder

Wagers malerier kobler seg på alle de «riktige» diskursene i samtidsmaleriet og inngår på mange måter i det som her på nettstedet har vært kalt Gerhard Richter-syndromet i norsk maleri

Ekstatisk rutine

Frans Widerberg er et fenomen i norsk kunst og populærkultur, med fargesprakende grafiske trykk av svevende skikkelser og ryttere i alle hjem.

Inderlighetens garde

Håvard Vikhagens ekspressive bilder er preget av gjentagelse og manglende problematisering av maleriets posisjon i dag. Men det inderlige og patosfylte er samtidig også bevegende og nesten radikalt.

Tilføjet fornylig