Veer i glashuset

I en installation, der er lige spinkel, som den er tung af referencer, undersøger Marie Kølbæk Iversen, hvordan fødselstraumer kan dulmes gennem mytologien.

Marie Kølbæk Iversen, The Way of Mu, installation view, Gether Contemporary, København, 2018. Foto: David Stjernholm.

Sensommersolen kaster sine skarpe stråler skråt ned over Kødbyen, ind igennem den store glasfacade i Gether Contemporary, hvor de opløser Marie Kølbæk Iversens installation i en verden af genskin og sølv. Lyset fanger en række sølvmotiver på store glasplader, der svæver mellem gulv og loft i skæve vinkler, så man umuligt kan se alle linjer samtidig. Udtrykket er på den ene side markant, med tykke streger og voldsomme motiver af fødende kroppe – forvredne hybrider af kvie- og månefigurer, der vrider sig i tilsyneladende endeløse veer – og besidder samtidig en lethed og transparens, der får hele installationen til at opløse sig og næsten forsvinde i rummet.

Udstillingens titel, The Way of Mu, refererer til en ud af en lang række samtidige og især historiske mytologier (opremset i en utrolig lang pressemeddelelse), der fortæller om mere eller mindre traumatiske fødselsforløb. Hos Cuna-folket, en indiansk folkegruppe, der geografisk har udgangspunkt i Panama og det nordlige Colombia, synges sangen Mu-igala (The Way of Mu), som beskriver en fødsel, der nær går galt, idet Mu – livmoderånden – forsøger at overtage hele kvindes væsen. Kvinden reddes af en medicinmand, der stopper hendes blødninger og tæmmer Mu, så kraften finder tilbage til sin rette plads.

Historien om Mu blander sig med en anden myte om fødslens transformative potentiale, nemlig den klassiske historie om Io. I Ovids Forvandlinger bliver Io forført af Jupiter (eller Zeus). Da Jupiters jaloux hustru Juno (Hera) opdager affæren, forvandler han Io til en kvie. Juno sender en hestebremse, der stikker kviekvinden, hver gang hun forsøger at finde hvile på sin flugt, og det er først, da hun ankommer til Egypten og føder sin søn, at hun genvinder sin menneskekrop.

Marie Kølbæk Iversen, The Way of Mu, installation view, Gether Contemporary, København, 2018. Foto: David Stjernholm.

Hvor transformationerne ender lykkeligt i begge mytologier, går det anderledes uforløst for sig i de mere videnskabelige og medicinske referencer, der føjer sig til som endnu en række fortællelag i installationen. Den mytologiske Io har eksempelvis lagt navn til en af planeten Jupiters måner, og ikke ulig kroppene i Kølbæk Iversens glaspaneler, hænger denne måne fast i noget, der kan minde om uendelige veer. Låst fast i trækket imellem sin planet og dens andre måner har Io en ustabil kerne, der sikrer konstant vulkanisk aktivitet på dens overflade. Den skælver og ændrer hele tiden fremtoning, men forløses ikke, som befandt den sig i en konstant fødsel, overtaget af Mu-kraften og ude af stand til at finde hvile fra hestebremsens kontinuerlige stik.

Karakteristisk for Marie Kølbæk Iversens ofte meget koncepttunge praksis er der også i The Way of Mu rigeligt med referencer at holde styr på. Måske er det også derfor, man har følt sig fristet til at anbringe et lille udvalg af researchmateriale fra kunstnerens eget bibliotek i udstillingsrummet, så man selv kan læse sig vej igennem de mange myter og historier, der smelter sammen til en fælles ikonografi på glaspanelerne. Spørgsmålet er selvfølgelig, på hvilken måde dette tunge forlæg spiller sammen med æstetikken.

I og igennem de mange transparente lag og spejlinger sammensmeltes rummet, de tilstedeværende kroppe og de forskellige myter i en art hyperintellektualiseret fødselshistorie, der synes at spørge til, hvordan vi i den moderne, medicinske diskurs – hvor fødsler er normaliserede og afmytificerede – forstår fødselstraumer. Det er et greb, Kølbæk Iversen har anvendt tidligere i den meget smukke installation Mirror Therapy (Fotografisk Center, 2015), som også omhandlede  traumet og billedets lindrende potentiale  med teoretisk udgangspunkt i en behandlingsform, der har været anvendt på amputerede krigsveteraner med fantomsmerter. Her kunne smerterne lindres ved at spejle den raske kropsdel over på den amputerede del af kroppen, omend det naturligvis ikke løste selve problemet. Måske er der noget lignende på spil i The Way of Mu, hvor fødselstraumet spejles i de mytologier, andre kulturer og tider har anvendt til at tale om fødslen som en trancendens?

I Mirror Therapy var det en fin pointe, at billedet ganske vist kan italesætte, men ikke fuldstændig afhjælpe det fysiske traume, og sådan er det også i The Way of Mu. Sølvstregerne opridser håbet om en soning igennem mytologien, men har ikke mulighed for at række ud af referencerne og billedernes verden og tilbyde den samme forløsning til de smertedirrende kroppe. Og da det her er myterne, der repræsenterer en mulig forløsning, så kommer billedsiden af denne installation desværre til at fremstå primært illustrerende. Det er som om den meget spinkle, transparente æstetik, der næsten opløser sig for øjnene af os, kommer lidt til kort overfor den enorme mængde researchmateriale, der i sig selv er meget billedskabende. Men det er selvfølgelig også muligt, at der i de mange fortællelag ligger yderligere referencer og pointer, som denne anmelder har været for blændet af det skarpe sollys til at kunne se.

Marie Kølbæk Iversen, The Way of Mu, installation view, Gether Contemporary, København, 2018. Foto: David Stjernholm.

Læserindlæg