Nytt kunstsenter etter åtte års kamp

Visjonen for nye Akershus Kunstsenter er å være et sted for unge debuterende kunstnere, i kombinasjon med internasjonale kunstnere og større produksjoner.

Nytt Akershus Kunstsenter. Illustrasjoner ved Marco Boella, Haugen/Zohar Arkitekter.

Etter åtte års arbeid for et nytt bygg, fikk Akershus Kunstsenter i går, 13. februar, endelig et enstemmig vedtak i Akershus fylkesting om at arkitektbyrået Haugen/Zohars «Åpent Hus» skal realiseres i 2019-2020. Bygget skal ligge i et kommende kulturkvartal på Lillestrøm utenfor Oslo, omkranset av en park utviklet av Haugen/Zohar i samarbeid med Snøhetta.

Rikke Komissar. Foto: Akershus Kunstsenter.

– For kunstsenteret vil et nytt bygg rett og slett bety en helt ny hverdag, på alle nivåer, sier Akershus Kunstsenters direktør Rikke G. Komissar til Kunstkritikk.

– I tillegg til visningssaler på 200 kvm på ett plan, vil vi også få eget auditorium og workshoprom, som vil legge til rette for en styrket formidling. I auditoriet vil vi også kunne vise videoprogram, dersom det er aktuelt, og en kafé vil kunne forlenge publikums opphold.

I følge Komissar er visjonen for det nye bygget å kunne presentere og utvikle de produksjonene kunstsenteret og kunstnerne til enhver tid selv ønsker å vise.

– Det handler om å tenke «til kunstens beste» når vi jobber frem produksjoner. Selvfølgelig vil vi måtte forholde oss til noen fysiske rammer også i det nye bygget, men nye lokaler vil utløse et større potensial, og muliggjøre en annen måte å jobbe på, sier Komissar, men understreker at det ikke betyr at de skal skifte identitet.

Nytt Akershus Kunstsenter: Foaje.

– Akershus Kunstsenter skal fortsatt være et sted for de unge debuterende kunstnerne, i kombinasjon med internasjonale kunstnere og større produksjoner. Vi vil prøve å holde på vår «nerve», men ønsker å lage bedre utstillinger, rett og slett, sier Komissar. Hun ser for seg at de nye lokalene vil gi nye utfordringer rent kuratorisk, og legge til rette for helt nye måter å tenke visning på.

– Større saler tillater både romlige, auditive og performative prosjekter. Å jobbe romlig og ambisiøst er ikke noen motsetning til det vi gjør i dag, men vi ser frem til å kunne jobbe i bedre rammer generelt sett, noe jeg er overbevist om at også våre kunstnere og teknikere samstemmer i.

Rikke G. Komissar har vært direktør for Akershus Kunstsenter siden 2008, og karakteriserer arbeidssituasjonen i de nåværende lokalene, et gammelt trehus sentralt i Lillestrøm, som ekstrem.

– En lærerbolig fra 1882 er sjarmerende, men ganske ubrukelig som visningssted for samtidskunst. Verkene kommer knapt inn døra. Bratte trapper, smale dører, skjevt bygg, ingen ventilasjon, fravær av lasterampe, mangel på lager og verksted med mer, gjør hverdagen for oss og kunstnerne utfordrende.

Komissar forteller at kunstsenteret har en ambisjon om å nå et bredere publikum, og at det i dag er vanskelig å trekke skoleklasser og grupper, uten formidlingsrom/workshoprom og universell utforming. Hun regner med at det nye bygget vil medføre at Lillestrøm som by og regionen rundt i større grad vil tvinges til å forholde seg aktivt til kunstsenteret.

– Det nye bygget legges inn i et kulturkvartal med Lillestrøm Kultursenter, Akershus Teater, ungdomshus og ikke minst en bypark som vil omkranse kunstsenteret. Jeg ser på samarbeid med disse aktørene som sentralt. Vi vil bli brukt, og krever vår plass i byen og i regionen. Som gjenytelse må vi være offensive både i programmeringen, i formidlingsprogram, arrangementer og prosjekter. Et nytt bygg tvinger oss til å tenke nytt, og allerede nå begynner jobben med å fylle det nye kunstsenteret med et innhold som står til forventningene.

Nytt Akershus Kunstsenter på Lillestrøm: om natten.

Læserindlæg