Shhh, stoffet taler

Udstillingen Vibrant Matter på SAK Kunstbygning i Svendborg udgør det hidtil stærkeste bud på, hvordan vi kan forstå væsentlige strømninger i 10'ernes danske kunstscene.

Lea Porsager, ZWAN, 2016-2018 (gulvværk) sammen med skulpturer af Kai Nielsen. Installation view, Vibrant Matter, SAK Kunstbygning, Svendborg, 2018. Foto: David Stjernholm.

Svendborg har for mig altid været synonym med to ting: Navigationsskolen, der på nydansk er kommet til at hedde Svendborg International Maritime Academy, og færgeruten til Ærø. Over de seneste år har byen desuden markeret sig med en særdeles veludviklet punkscene, og senest er et par kunstnerdrevne udstillingssteder spiret op, nemlig Kunsthal ved siden af og det nystartede Du.al. Det er derfor ikke helt uventet, omend stadig mildt overraskende, at det er fra Svendborg, den indtil videre mest interessante kuraterede udstilling om strømninger på 10’ernes samtidskunstscene skulle komme.

Det er Nanna Stjernholm Jepsen, der tidligere drev det ambitiøse Værelset fra sin egen lejlighed på Vesterbro, der i samarbejde med Stine Kähler, har kurateret udstillingen Vibrant Matter, som finder sted i SAK Kunstbygning, som almindeligvis danner rammen for en permanent samling af bysbarnet Kai Nielsens skulpturer. Det er blandt andet denne samling, Vibrant Matter går i dialog med.

Nina Nowak, Prothesen, Collection, 2017. Foto: David Stjernholm.

Kai Nielsen (1882-1924) var en af de mest fremtrædende danske kunstnere indenfor den brede kulturelle strømning, vi kalder vitalismen, der prægede såvel billedkunst som filosofi, litteratur, hygiejne, sport og videnskab fra slutningen af 1800-tallet frem til anden verdenskrig. I et ønske om at revitalisere det, man opfattede som en degenereret kultur – nemlig modernismen – dyrkede man ideen om mennesket som andet og mere end blot biologi og kemiske processer. Med den atletiske, stærke krop som ideal, så man mennesket og naturen som uadskillelige, gennemsyret af en iboende livskraft eller ånd.

Det er her koblingen til samtidskunstens nyere strømninger sætter ind. Denne holistiske tilgang til menneskets og naturens samklang og interessen for materialets stoflighed genfinder kuratorerne i den nye materialisme, som var altdominerende på den danske kunstscene i årene efter finanskrisen, og som stadig lever i bedste velgående. Udstillingen består derfor af en lang række værker, der på alle mulige måder forholder sig til materialets egne kvaliteter – men ofte også går i helt konkret dialog med Kai Nielsens skulpturer.

I den sidste kategori finder vi Nina Nowaks Prothesen, Collection (2017), der er placeret imellem Nielsens statuetter af frugtbare kødfulde kvinder og muskuløse mandekroppe i en vitrine. En række støbte hageproteser i indfarvet plast peger på en (fraværende) krop, der enten er amputeret eller af mere cyborglignende karakter, og kommenterer således forholdsvis direkte på de småfascistoide elementer, der også ligger i den vitalistiske dyrkelse af idealkroppen, men sætter samtidig nogle mere ubestemmelige fornemmelser igang omkring, hvordan kroppen, eller i hvert fald vores normative forståelse af den, har påvirket og formgivet et materiale.

Lea Guldditte Hestelund, Mantodea CM 04B4, 2017. Foto: David Stjernholm.

Dette spor kan man følge over i Lea Guldditte Hestelunds Mantodea CM_04B4 (2017), som er en underligt amorf marmorklump, der synes at have indoptaget en radioaktiv blå væske på undersiden. Guldditte Hestelunds værk trækker åbenlyst på marmorets historiske reference til antikkens idealkrop, men opløser den i samme greb til en slags posthuman organisme, som var marmoret i sig selv et levende væsen. Værket, der er placeret blandt gipsafstøbninger af Nielsens formfuldendte kroppe hviler på en piedestal af skum, som det med sin vægt synker en anelse ned i. Her opstår en gnidning, et sammenspil og en gensidig påvirkning imellem materialer, der helt subtilt sammenfatter udstillingens kuratoriske udgangspunkt om materialernes – det være sig kroppe, objekter eller taktiliteter – indbyrdes forbundethed.

Den samme glidende overgang imellem krop, materiale og sprog genfinder vi ude i parken, hvor Rolf Nowotnys tre sælsomme skulpturerelle installationer Støbt, Ustøbt, Støbt Igen (alle 2015) befinder sig. Værkerne befinder sig et sted imellem en dekonstrueret krop med fødder og snurrende hoveder, og beholdere med biologisk materiale, der måske/måske-ikke rummer et svar på, hvad det er for et stof, det menneskelige kommer ud af. Der er en flydende fremmedgjorthed over værkernes insisterende menneskelighed, der samtidig peger på eksistensvilkår, der går forud for bevidsthed og sprogliggørelse og tilbage på den biologiske udveksling imellem krop og omgivelser.

Rolf Nowotny, Støbt. Ustøbt. Støbt Igen, 2015. Installation view, Vibrant Matter, SAK Kunstbygning. Foto: David Stjernholm.

Det er den slags dialoger imellem værker, stofligheder og materialiteter, Vibrant Matter er fuld af og som løfter udstillingen langt over sit teoretiske udgangspunkt. Med materialet som bindeled får kuratorerne på ret elegant vis udbredt begrebet nymaterialitet til også at dække en række andre væsentlige strømninger i samtiden, eksempelvis forhold omkring natur og økologi (Moa Alskog), og om den virtuelle krop, som er frisat fra materialet hos både Kate Cooper og Sandra Mujinga. I Mujingas I Am So Bored, But You Are Alright (2015) glider hendes egen krop ubesværet over i andre, digitaliserede kroppe, tegnede kroppe og videre ud i undervandsoptagelser til et mixtape af af Mujingas egne popsange, mens Cooper diskuterer objektiviseringen af kvindekroppen i en kommerciel digital virkelighed.

Udstillingen er struktureret efter et forgreningsprincip, hvor værkernes indbyrdes dialog i materialer, er styrende for det utal af teoretiske anslag, der fremkommer i sammenstillingen. I titlen Vibrant Matter ligger formentlig også et underspillet nik til Jane Bennetts bog Vibrant Matter: A Political Ecology of Things fra 2010, hvori alting netop anskues som et resultat af assemblager, sammenstillinger af menneskelige og stoflige aktører, der indvirker på hinanden. Således er også udstillingen en slags assemblage, hvor forskellige materialer, stofligheder og taktiliteter er i en glidende dialog med hinanden og værkets mere udsigelsesmæssige pointer.

Når denne udstilling står så stærkt, er det netop på grund af denne overgivelse til materialiteten, og dens egne kapaciteter og potentialer. Det er sjældent, at man ser så mange værker, der har så meget at sige til hinanden på både et indholdsmæssigt, sprogligt plan, men særligt på et visuelt og sanseligt niveau, der ligger under og før det sprogligt teoretiske. Det er denne dialog imellem materialer på tværs af de enkelte praksisser, der får Vibrant Matter til at samle sig til et generationsportræt, af en gruppe kunstnere, der har langt mere til fælles, end de første par bud på kunsten i 10’erne ellers har antydet.

Da ARoS med Cool, Calm and Collected i november åbnede for diskussionen om, hvad og hvem der særligt har kendetegnet 10’ernes danske kunstscene, var det med fokus på det glatte, designinspirerede i tiden. Vibrant Matter giver et andet, velgennemtænkt, yngre og meget mere sanseligt, bud på, hvordan den samme periode kan udfoldes kuratorisk. Jeg håber, de tager noter rundt omkring på institutionerne.

Installation view, Vibrant Matter, SAK Kunstbygning Svendborg, 2018. Foto: David Stjernholm.

Comments (5)