Alle artikler af Asbjørn Tiller

Tidsrom

Ved å skape et lydunivers som utforsker rommet som sted har kunststipendiat Trond Lossius I Cubic Second på en elegant måte tatt kontroll over gallerirommet.

Tilføjet fornylig

Manual för evighetens kritik

I Absolut farmakon frågar Axel Andersson vilken typ av konst och vilken typ av kritik som kan hjälpa oss att tänka på skalan av människosläktets totala utplåning.