Nu åbner den første kuratoruddannelse i Danmark

International masteruddannelse i kuratering på Aarhus Universitet vil fremme tværfaglig tilgang til kuratering med inspiration fra Goldsmiths og Bard College.

Aarhus Universitet, bagsiden af hovedbygningen. Foto: Wikicommons.

Til efteråret åbner den første kuratoruddannelse i Danmark. Den går under titlen MA Curating og er et toårigt deltidsstudie på Aarhus Universitet.

Indtil nu har danske kuratorer ellers måtte søge mod udlandet for at uddanne sig på steder som CSS Bard College i staten New York, Goldsmiths i London, De Appel i Amsterdam eller Konstfack i Stockholm. Eller de har fungeret som kuratorer men haft uddannelsesbaggrund fra Kunsthistorie, Moderne Kultur & Kulturformidling eller Æstetik & Kultur og ellers blot oparbejdet deres praksis i feltet.

Masteruddannelsen i Aarhus, som netop har åbnet for ansøgninger, hører under Institut for Kommunikation og Kultur og er tilknyttet en faglig gruppe bestående af blandt andre kurator Lars Bang Larsen, professor ved Liverpool University Joasia Krysa, ph.d.-studerende og kurator på The New Museum Helga Christoffersen og rektor for Det Jyske Kunstakademi Judith Schwarzbart. Blandt programmets samarbejdspartnere er Louisiana Museum of Modern Art, Hasselblad Foundation, Kunsthal Aarhus, ARoS og Transmediale – Festival for Digital Art i Berlin.

Kunstkritikk har talt med uddannelseskoordinator Trine Friis Sørensen, postdoc ved Aarhus Universitet og Kunsthal Aarhus, som sidder med i arbejdsgruppen og skal undervise på MA Curating.

Hvorfor skal vi have en universitetsuddannelse inden for kuratorfaget i Danmark?

Kuratering er de senere år blevet en specialiseret faglighed – et faktum som de utallige internationale kurateringsuddannelser og mængden af kurateringslitteratur vidner om. Det kan være vanskeligt at holde sig orienteret med hensyn til ny forskning og udvikling på området. MA Curating er derfor designet som en efter- eller videreuddannelse. Det betyder, at programmet henvender sig til personer, som allerede arbejder med kuratering og som ønsker at styrke deres praksis og tænkning.

Omvendt kan man måske også spørge, hvorfor kommer sådan en uddannelse først nu?

Trine Friis Sørensen, postdoc ved Aarhus Universitet, samt koordinator og underviser på MA Curating.

Det tror jeg, at der er flere grunde til, men én væsentlig grund er, at en kurateringsuddannelse forudsætter et aktivt forskningsmiljø i forlængelse af den internationale kurateringsdiskurs, der er vokset frem siden årtusindeskiftet. Det forskningsfelt er først i de seneste år blev virksomt i Danmark – ikke mindst som følge af den støtte til kuratorisk forskning, som især Novo Nordisk og Ny Carlsbergfondet yder. En anden grund er, at det er vanskeligt at oprette nye humanistiske uddannelser i det uddannelsespolitiske klima, som hersker i dag, og så er hele processen omkring akkreditering af nye uddannelser langstrakt, så man skal bruge en hel del tid på det.

Hvilke uddannelsesprogrammer har I skævet til under tilrettelæggelsen af MA Curating?

Vi har især orienteret os mod de uddannelser, der har udviklet forestillingen om «the curatorial» herunder Goldsmiths, CCS Bard og Beatrice von Bismarcks program, Cultures of the Cultural, på Hochschule für Grafik und Buchkunst i Leipzig; altså et fokus som ikke alene angår praktisk udstillingsproduktion, men også beskæftiger sig med den tænkning, som finder sted i kuratoriske processer. Vi har også set på, hvad der findes af kurateringsuddannelser, hvad der mangler og ikke mindst, hvad der er behov for i en dansk kontekst. MA Curating er derfor en seminar-baseret deltidsuddannelse. Man kan følge uddannelsen parallelt med et fuldtidsjob og man behøver altså ikke bo i Aarhus. Uddannelsen er desuden engelsksproget og har en række partnerskaber med danske og internationale kunst- og kulturinstitutioner, som vi besøger i løbet af de to år, uddannelsen varer.

I skriver, at studiet vil «fremme en tværfaglig tilgang til kuratering». Hvordan skal det forstås?

Samtidskunsten opererer i stadigt højere grad på tværs af faglige områder og vidensformer, og kuratering er derfor heller ikke længere en praksis begrænset kun til kunstfeltet. MA Curating reagerer på denne tværdisciplinære virkelighed ved at trække på en række forskellige fagområder. Det betyder, at pensum udover kunsthistorisk og kuratorisk litteratur vil være sammensat af tekster fra filosofi, sociologi, antropologi, kulturstudier og organisationsteori. I løbet af uddannelsen vil vi undersøge, hvordan eksempelvis en antropologisk metode eller en sociologisk model kan informere kuratorisk praksis og tænkning.

Kunsthal Aarhus’ kunstffaglige leder Jacob Fabricius under foredragsserien «How We Curate», februar 2018. Kunsthal Aarhus er en af MA Curatings institutionelle partnere, og Fabricius er tilknyttet som ekstern underviser. Foto: Mikkel Søby Dalbøge.

Comments (6)