Solhjell som billedkunstner

Med dette sier jeg: “Jeg erklærer meg herved som kunstner”. Hermed mener jeg meg berettiget til å kunne søke om Statens kunstnerstipend.

kunstkritikk.no´s ivrigste debattant har tatt steget svært få innrømmer at de drømmer om. Dag Solhjell har erklært seg som billedkunstner. I sin søknad om Statens kunstnerstipend, argumenterer han for at også kritikere burde kunne få arbeidsstipend fra staten.


Søknad om arbeidsstipend som kunstner

Dag Solhjell, 14.10.03

Med dette sier jeg: “Jeg erklærer meg herved som kunstner”. Hermed mener jeg meg berettiget til å kunne søke om Statens kunstnerstipend.

Med denne språkhandlingen, “Jeg erklærer meg herved som kunstner” utfører jeg den samme transformasjon som kunstnere, når de tar et objekt, av egen eller andres tilvirkning, peker på det og sier “Dette er kunst”. Dette virker nesten bestandig, særlig i kunstgallerier. Dersom det er ønskelig for å dokumentere mine kvalifikasjoner, kan jeg gjerne gå i et kunstgalleri, si “Jeg erklærer meg herved som kunstner”, og få bevitnet denne transformasjonen til støtte for min søknad.

Eller kanskje bedre, jeg kunne opprette et kunstgalleri, for eksempel i mitt soveværelse, og si det der. Da kunne jeg først si: “Dette er et kunstgalleri”. Dette har mange kunstnere gjort, også slike som har hatt arbeidsstipend, og de har også skapt kunstgallerier i rom som sjelden brukes som kunstgallerier av folk flest. Så kunne jeg ligge i sengen min og si: “Jeg erklærer meg herved som kunstner”. Til slutt kunne jeg si: “Dette er kunst”, og da kunne jeg f.eks. mene at det var det at jeg lå der og uttalte “Jeg erklærer meg herved som kunstner” som var kunstverket. Det kalles performance.

Jeg har de fleste kvalifikasjoner og erfaringer felles med mange andre kunstnere som har eller har hatt arbeidsstipend. I likhet med dem har jeg for eksempel drevet kunstgalleri, vært kurator for mange kunstutstillinger, skrevet katalogforord, vært kunstkritiker, skrevet kunstteoretiske artikler, ligget på gulvet i et galleri og latt som jeg var et kunstverk, skrevet bøker og artikler, vært redaktør for kunsttidsskrift, vært høgskolelektor. Sammen med mange kunstnere er jeg også medlem av Norsk kritikerlag. Det er bare noen få fremtredende kunstnere, som Jonas Ekeberg, som har tilsvarende bredde i sin kunstneriske virksomhet. Det å lage kunstverk i tradisjonell forstand er det eneste jeg ikke har gjort. Men jeg har i likhet med Anders Eiebakke ringt opp til folk og utgitt meg for andre enn den jeg selv er. Han gjorde riktignok opptak av samtalene, som ble antatt på Høstutstillingen, det har ikke jeg. I sommer hadde jeg en performance for noen venner der jeg ved å ramme inn tre ulike børster fra Jordans Børstefabrikk fikk dem (børstene) til å bli til kunst.

Det fine ved å være både kunstner og kunstkritiker, er at man som kunstner kan søke om stipend og støtte for å skrive og utgi kunstkritikk og kunstteori, og for å dra på studiereiser for å forberede seg til det. Når man bare er kritiker, er det nesten ingen muligheter for å få støtte til å skrive kunstkritikk eller kunstteori, selv ikke for å skrive kritikk av de kritikker eller kunstteorier som kunstnere har skrevet med kunstnerstipend. Jeg mener allikevel at det er liten avstand mellom det å være kritiker og det å være kunstner. Forskjellen er bare at som kunstner er det lettere å få stipend og annen støtte til å gjøre også det som kritikere gjør, enn når man bare er kritiker.

Som kunstner er jeg altså delvis autodidakt. Det er jeg glad for at mange kunstnere også er, som kritikere. Denne felles egenskapen håper jeg skal kaste et forsonende skjær over mine, etter mitt skjønn ganske betydningsløse, mangler som kunstner. Med arbeidsstipend som kunstner, vil imidlertid denne mangelen om ikke forsvinne, så iallfall bli tillagt like liten vekt som når kunstnere blir anerkjent som kritikere og blir medlemmer av Norsk kritikerlag.

Den ene delen av arbeidsstipendiet vil jeg bruke til å studere, både historisk og i nåtid, den transformasjonen som skjer når noen peker på noe og sier “Dette er kunst”, og så synes mange at det blir til det. Min hypotese er at det begynte man ikke med før i 2. halvdel av 1800-tallet. Før det sa man, når man pekte på noe i en estetisk relevant sammenheng, “Dette er skjønt”, eller “Dette er en av den skjønne kunstens frembringelser”. Dersom det forholder seg slik, kan det bidra til å forklare hvorfor, som man sier, “hva som helst” kan bli til kunst, selv om det ikke er skjønt og det ikke er noen kunst å lage det. Det kunne det ikke før.

Den andre delen av arbeidsstipendiet vil jeg bruke til å studere bakgrunnen for at så mange kunstnere også i dag aksepterer å være relativt fattige, selv i vår velferdsstat. Jeg har gjort noen foreløpige undersøkelser av det, og har laget en hypotese om hvorfor det er slik. Hypotesen min er det skyldes en sterk pietistisk bevegelse i Nord-Europa, og en tilsvarende “pietistisk” retning (jansenismen) i det katolske Frankrike på 1700-tallet. Pietismens sentrale dogme er at bare den rette tro fører til frelse. Det førte til at mennesker søkte etter tegn på frelse, og da var et åndelig rikt, men materielt fattig liv gode tegn. Kunstnerisk anerkjennelse har tatt plassen til frelse, det å vie sitt liv til kunsten representerer det åndelige liv, og den materielle fattigdom er fortsatt den samme. Dette er i meget sammentrengt form min hypotese om hvordan pietismens religiøse etikk har påvirket kunstens sekulære ånd.

Disse to problemstillingene vil jeg så sy sammen til en historie om kunstkonseptets ide, den som ligger til grunn bl.a. for konseptkunsten.

Vennlig hilsen
Dag Solhjell

Comments (8)